Osmose onderzoek

Osmose

Osmose is een chemisch proces die in vele vormen voorkomt. Zelfs al is het in een beginnende fase, kan dit al gevolgen hebben voor het schip. Het is zeer belangrijk om hier een onderzoek naar te doen want dit kan zorgen voor een waardevermindering van het vaartuig. Niet iedereen kan zo eenĀ  osmose onderzoek correct uitvoeren. Met International Marine & Yacht Surveyors hebben we experts die de osmose kunnen vaststellen en rapporteren.

Wanneer er osmose waargenomen wordt, wijzen we op de ernst van de zaak. Naargelang de grootte van de blaasjes bepalen we de schade die toegebracht is en wat de prijs zal zijn voor herstelling. Indien gewenst, kan het onderwaterschip ook gecontroleerd worden. Er kan getest worden of er delaminatie is aan het schip. Verder kunnen we ook kijken naar de toestand van het roerblad en roerkoning. We kunnen de speling op de lagers, de antifouling, de schroefas, de schroef of de saildrive ook checken.

Na het osmose onderzoek wordt een osmose rapport opgesteld. Hierin staan alle vaststelling van voordien.

osmose onderzoek maritieme expertise