Arbitrage & Bemiddeling

Arbitrage of bemiddeling door een maritiem expert meer bepaald yacht arbitrator

Het komt regelmatig voor dat twee partijen niet overeenkomen. Bij een verkoop en de waardebepaling van een boot. Of bij de vergoeding bij schadegevallen . Wanneer er discussie is tussen klant en jachtwerf bij een slecht uitgevoerde reparatie. Wanneer de experts van beider verzekeringsmaatschappijen het niet eens zijn er er niet uit geraken. Uiteindelijk moet er een oplossing uit de bus én een sluitende overeenkomst komen. Om deze reden kan je beroep doen op de arbitrage door onze maritieme bemiddelaar of marine arbitrator  die hoort bij onze dienst van experts. De heer Wyffels is als arbitrator in het ADR register full certified.

De arbitrator biedt hulp om de zaak vlottende te trekken.

Hier kan International Marine & Yacht Surveyors je perfect helpen.
We luisteren naar de standpunten van beide partijen, bekijken de situatie vanuit verschillende hoeken. En rekening houdende met alle facetten van de zaak en met respect voor beider partijen, komen we tot een objectieve algemene conclusie. Vanuit de ” arbitrage setting ” proberen we de partijen deze conclusie beiden te doen inzien , begrijpen en aanvaarden. Belangrijk , meer nog , primordiaal zelfs is dat beide partijen op voorhand bereid zijn om te onderhandelen en zich akkoord te verklaren met de arbitrage of bemiddeling .

Zo zorgen we ervoor dat beide partijen tot een compromis komen. Deze conclusie en/of overeenkomst wordt schriftelijk vastgelegd door de expert die als bemiddelaar – lees arbitrator – optreedt.  Dit document dient bij de arbitrage te worden ondertekend door beide partijen en de expert-bemiddelaar.

Een win-win situatie voor iedereen.

Door een geslaagde arbitrage die veelal wordt toegepast , met een win-win voor beide partijen . Zo komen deze geschillen niet voor de rechtbank en ontaardt de zaak niet tot een lange, stressvolle en dure gerechtsprocedure.
Om zulke bemiddeling te mogen onderhandelen hebben wij de aparte offciële erkenning als ADR-ARBITRATOR .

discussies tussen 2 of meer partijen bij schadegevallen , slecht uitgevoerde reparaties , bij oplevering – kortom : waar elk denkt gelijk te hebben kan veel stress en koppijn bezorgen
arbitrage - bemiddeling - arbitrator bij geschillen en discussies
bemiddeling – arbitrage bij geschillen en discussies met compromis als uiteindelijk doel